Privatne ordinacije

Na osnovu člana 62. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS“ broj 107/05) privatna praksa dužna je da nadležnom zavodu za javno zdravlje redovno dostavlja zdravstveno-statističke izveštaje i drugu evidenciju u oblasti zdravstva.

Kako do sada nisu objavljeni obrasci prilagođeni privatnim ordinacijama, Zavod za javno zdravlje Užice se potrudio da postojeće zbirne zdravstveno-statističke izveštaje prilagodi privatnoj praksi i izveštavanju o njihovom radu. Odavde možete preuzeti zdravstveno-statistički izveštaj za Vašu delatnost, u skraćenom obimu, ali sa propisanim sadržajem obeležja.

Izveštaji se dostavljaju u propisanim rokovima, do 10. u mesecu po isteku svakog tromesečja. U zaglavlju svakog izveštaja mora da se navede naziv ordinacije i period za koji je izveštaj sačinjen. Na kraju svakog izveštaja treba navesti datum, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Za sva dodatna obaveštenja javiti se na broj 031/563-150 (lokal 122), osoba za kontakt Biljana Melentijević, ili lično u Zavodu za javno zdravlje Užice.