Стање чинилаца животне средине у Ужицу

Архива:

Квалитет реке Ђетиње у сезони 2019. године

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код «плавог моста»:

Квалитет реке Ђетиње

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код «плавог моста»:

Квалитет реке Ђетиње

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код «плавог моста»:

Квалитет реке Ђетиње

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код «плавог моста»:

Квалитет реке Ђетиње

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код «плавог моста»:

  • 27.08.2015. године
  • 13.08.2015. године
  • 06.08.2015. године
  • 23.07.2015. године
  • 16.07.2015. године
  • 09.07.2015. године
  • 01.07.2015. године
  • 25.06.2015. године

Квалитет реке Ђетиње

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код «плавог моста»:

Квалитет водотока у сливу реке Ђетиње

Квалитет реке Ђетиње

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код «плавог моста»:

Квалитет реке Ђетиње – Купалиште Плажа Ужице

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде седмично (петак) по налогу Фонда за заштиту животне средине града Ужица: