Статистички подаци

Анализа здравственог стања становништва:

Анализа показатеља квалитета здравствене заштите:

Анализа задовољства корисника:

Анализа задовољства запослених: