О нама

Завод за јавно здравље Ужице је самостална здравствена установа која обавља специјализовану превентивно-здравствену делатност на подручју Златиборског округа.

Завод за јавно здравље Ужице основала је општина Ужице 1958. године из хигијенско-епидемиолошке станице. Од 1992. године оснивачка права над Заводом за јавно здравље Ужице преузела је Република Србија.

Завод је постигао значајне успехе у заштити здравља становништва Златиборског округа и унапређења организације здравствене службе и заштите. Планским здравствено васпитним радом подигнут је ниво здравствене културе становништва, а тиме и побољшан квалитет живота.

У области епидемиологије забележен је успех у сузбијању, спречавању и искорењивању заразних болести. Пред овим Центром сада су здравствени проблеми модерног друштва, борба са епидемиолошким карактеристикама хроничних масовних незаразних болести и интрахоспиталним инфекцијама.

Микробиолошка и серолошка дијагностика у Заводу поред класичне микробиолошке, оспособљена је за дијагностику хепатитиса, токсоплазмозе и СИДЕ.

У оквиру хигијене и заштите животне средине Завод свакодневно обавља контролу воде за пиће са централних и локалних водовода, базена за купање, загадјеност ваздуха као и дистрибуцију чврстих и течних отпадних материја. Контролише здравствену исправност намирница и предмета опште употребе, као и квалитет исхране у установама за образовање деце, ресторанима друштвене исхране и др.