Aerozagađenje

Kvalitet vazduha

Od 13.01.2022 u 9 00 časova do 14.01.2022 u 9 00 časova

Merno mesto
Užice Bibloteka
Izmerena vrednost µg/m3
60 PM 10
Indeks
101-150
Kvalitet vazduha
Nezdrav za osetljivu populaciju (deca,stari, hronični bolesnici)
Preporuka
Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da ograniče boravak na otvorenom (jutarnji i večernji sati se ne preporučuju)
Broj dana sa koncetracijom PM 10 većom od dozvoljene (50µg/m3)** - 6
Merno mesto
Sevojno
Izmerena vrednost µg/m3
55 čađ
Indeks
101-150
Kvalitet vazduha
Nezdrav za osetljivu populaciju (deca,stari, hronični bolesnici)
Preporuka
Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da ograniče boravak na otvorenom (jutarnji i večernji sati se ne preporučuju)

 *Indeks je stepen prekoračenja dozvoljene vrednosti u procentima

 *Indeks je veći od 100 kada je dozvoljena vrednost prekoračena

**Prema Uredbi broj dana ne sme biti veći od 35 (Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Sl.glasnik“ 11/20210, 75/2010 i 63/2013)

Napomena :

Izmerene vrednosti PM 10 i broj dana sa prekoračenjem se ažurira svakodnevno (osim vikendom)

Korekcije su moguće usled konačne verifikacije rezultata koja zahteva analizu u trajanju najmanje 4 dana