Oktobar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 190 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 128 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 100 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 28 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 78 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 16 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 64 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 28 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 162 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 116 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 40 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 30 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 98 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.10.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.10.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 118 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 22 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.10.2018 Pročitaj više »