Decembar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 98 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 106 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 88 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 62 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 54 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 32 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 36 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 86 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 40 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 78 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 40 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 116 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 40 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 39 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 17 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 68 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 22 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2019 Pročitaj više »