Октобар

Резултати мерења загађујућих материја 31.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 66 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 40 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 31.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 30.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 88 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 36 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 30.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 29.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – ** Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – ** СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 14 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 29.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 28.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – ** Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – ** СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 20 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 28.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – ** Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – ** СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 24 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 27.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 110 Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 62 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 26.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 52 Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 26 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 25.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 52 Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 14 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 24.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 44 Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 14 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 23.10.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.10.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 51 Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 72 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 22.10.2017 Read More »