Oktobar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 66 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 40 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 88 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 36 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – ** Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – ** SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 14 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – ** Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – ** SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – ** Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – ** SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 24 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 110 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 62 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 52 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 26 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 52 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 14 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 44 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 14 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.10.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.10.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 51 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 72 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.10.2017 Pročitaj više »