Октобар

Резултати мерења загађујућих материја 31.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 62 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 32 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 31.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 30.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 46 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 22 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 30.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 29.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 168 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 104 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 29.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 28.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 152 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 100 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 28.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 146 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 100 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 27.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 138 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 102 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху …

Резултати мерења загађујућих материја 26.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 152 Израчунат је на основу измерене концетрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 86 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 25.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 126 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 92 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 24.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 124 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 112 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху …

Резултати мерења загађујућих материја 23.10.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.10.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 136 Израчунат је на основу измерене концетрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 88 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 22.10.2019 Read More »