Oktobar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 62 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 32 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 22 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 168 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 104 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 152 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 100 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 146 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 100 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 138 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 102 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 152 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 86 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 126 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 92 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 124 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 112 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.10.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.10.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 136 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 88 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.10.2019 Pročitaj više »