Фебруар

Резултати мерења загађујућих материја 28.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 96 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 42 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 28.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 186 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 108 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 25.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 160 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 92 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 24.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 154 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 100 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 23.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 154 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 46 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 22.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 21.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 104 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 70 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 21.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 20.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 82 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 34 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 20.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 19.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 100 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 18 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 19.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 18.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 142 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 66 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 18.02.2021 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 17.02.2021

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 86 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 20 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 17.02.2021 Read More »