Februar

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 96 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 186 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 108 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 160 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 92 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 154 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 100 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 154 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 104 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 70 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 82 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 100 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 18 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 18.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 142 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 66 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 18.02.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.02.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 86 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.02.2021 Pročitaj više »