2018

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.02.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 94 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 84 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.02.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.02.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 88 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.02.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.02.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 180 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 132 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.02.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 12.04.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 122 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 36 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 12.04.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 11.04.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 36 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 11.04.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 10.04.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 106 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 53 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 10.04.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 9.04.2018

Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog dana ima najveću vrednost. Indeks zagađenja – 0-50 Kvalitet vazduha – Dobar Upozorenje – nema Indeks zagađenja – 51-100* Kvalitet vazduha – Umereno dobar Upozorenje – Ne preporučuje se duži boravak na otvorenom osetljivom delu …

Rezultati merenja zagađujućih materija 9.04.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 8.04.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 52 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 32 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 8.04.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 7.04.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 32 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 7.04.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 6.04.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 6.04.2018 Pročitaj više »