Decembar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 130 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 64 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 98 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 38 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 39 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 86 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 74 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 22 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 108 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 48 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 278 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 220 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 248 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 94 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 80 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 39 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 29 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 40 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 41 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2017 Pročitaj više »