Фебруар

Резултати мерења загађујућих материја 28.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 92 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 56 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 28.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 100 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 58 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 27.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 56 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 42 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 26.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 70 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 92 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 25.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – / Квалитет ваздуха – / СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 68 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији индекс тог дана има највећу вредност. Индекс …

Резултати мерења загађујућих материја 24.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – / Квалитет ваздуха – / СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 54 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији индекс тог дана има највећу вредност. Индекс …

Резултати мерења загађујућих материја 23.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 34 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 22 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији индекс …

Резултати мерења загађујућих материја 22.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 21.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 60 Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 94 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 21.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 20.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 102 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 98 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 20.02.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 19.02.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 142 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 112 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху …

Резултати мерења загађујућих материја 19.02.2019 Read More »