Februar

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 92 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 100 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 70 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 92 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – / Kvalitet vazduha – / SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 68 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog dana ima najveću vrednost. Indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – / Kvalitet vazduha – / SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 54 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog dana ima najveću vrednost. Indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 22 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 94 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 102 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 98 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.02.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.02.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 142 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 112 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu …

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.02.2019 Pročitaj više »