Decembar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 146 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 112 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 70 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 38 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 18 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 124 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 50 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 188 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 186 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 232 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 170 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 116 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 148 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 328 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 80 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2016 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2016

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 226 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 190 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2016 Pročitaj više »