Decembar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 116 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 24 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 90 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 38 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 102 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 36 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 162 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 220 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 168 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 126 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 86 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 14 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 230 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 122 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 260 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 164 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2018 Pročitaj više »