Јануар

Резултати мерења загађујућих материја 31.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 328 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Опасно СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 262 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 31.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 30.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 188 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 212 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 30.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 29.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 180 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 190 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији индекс …

Резултати мерења загађујућих материја 29.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 28.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 123 Израчунат је на основу измерене концентрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 194 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 28.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 148 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 166 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 27.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 76 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 54 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 26.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 50 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 44 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији индекс …

Резултати мерења загађујућих материја 25.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 102 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 170 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 24.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 168 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 190 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији индекс …

Резултати мерења загађујућих материја 23.01.2017 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.01.2017

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 110 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 120 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху …

Резултати мерења загађујућих материја 22.01.2017 Read More »