Januar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 220 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 134 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 200 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 112 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 370 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 156 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 226 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 146 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 262 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 186 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 268 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 178 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 420 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 152 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 194 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 90 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi -280 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 112 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.01.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.01.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi -148 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 68 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.01.2018 Pročitaj više »