Јануар

Резултати мерења загађујућих материја 31.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 220 Израчунат је на основу измерене концентрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 134 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 31.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 30.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 200 Израчунат је на основу измерене концентрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 112 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 30.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 29.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 370 Израчунат је на основу измерене концентрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Опасно СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 156 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 29.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 28.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 226 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 146 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 28.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 262 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 186 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 27.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 268 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 178 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 26.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 420 Израчунат је на основу измерене концентрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Опасно СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 152 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 25.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 194 Израчунат је на основу измерене концентрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 90 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 24.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи -280 Израчунат је на основу измерене концентрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 112 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 23.01.2018 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.01.2018

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи -148 Израчунат је на основу измерене концентрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 68 Израчунат је на основу измерене концентрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 22.01.2018 Read More »