Mart

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 50 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 28 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 66 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 70 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 52 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 26 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 30 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – / Kvalitet vazduha – / SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 64 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog dana ima najveću vrednost. Indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – / Kvalitet vazduha – / SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog dana ima najveću vrednost. Indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.03.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.03.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – / Kvalitet vazduha – / SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog dana ima najveću vrednost. Indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.03.2019 Pročitaj više »