Decembar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 136 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 66 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 172 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 172 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 150 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 86 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 150 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 82 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 100 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi -78 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 84 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 68 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 50 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 152 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 74 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 324 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 224 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.12.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 356 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 268 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.12.2020 Pročitaj više »