Март

Резултати мерења загађујућих материја 31.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 56 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО квалитета ваздуха износи – 58 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 31.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 30.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 56 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО квалитета ваздуха износи – 58 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 30.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 29.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 82 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 52 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 29.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 28.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 416 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Oпасно СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 60 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 28.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 464 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Oпасно СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 68 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 27.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 96 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 32 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 26.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 72 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 26 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 25.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 54 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 20 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 24.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 44 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 18 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 23.03.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.03.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 46 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 18 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 22.03.2020 Read More »