Mart

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 82 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 52 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 416 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 464 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 68 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 96 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 32 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 72 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 26 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 54 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 44 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 18 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.03.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.03.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 18 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.03.2020 Pročitaj više »