Novembar

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 122 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 88 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 38 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 52 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 26 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 74 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 78 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 148 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 72 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 218 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 118 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 262 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 94 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 74 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 128 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.11.2018 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.11.2018

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 64 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 36 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.11.2018 Pročitaj više »