Grejna sezona 2018/2019

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 26 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 19 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 38 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 16 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 48 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 20 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 18.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 28 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – < 7 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha - Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 18.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 48 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 16.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 30 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 16.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 15.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 36 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi -/ Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog dana ima najveću vrednost. Indeks zagađenja – 0-50 Kvalitet vazduha – …

Rezultati merenja zagađujućih materija 15.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 14.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 11 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 14.04.2019 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 13.04.2019

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 22 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 16 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 13.04.2019 Pročitaj više »