Новембар

Резултати мерења загађујућих материја 30.11.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 120 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 62 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 30.11.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 29.11.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 62 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 18 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 29.11.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 28.11.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 300 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 196 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 28.11.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.10.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 350 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Опасно СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 242 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 27.10.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.10.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 276 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 206 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 26.10.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.10.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 168 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 94 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 25.10.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.11.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 88 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 62 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 24.11.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.11.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 240 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 164 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 23.11.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.11.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 142 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 50 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 22.11.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 21.11.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 72 Израчунат је на основу измерене концетрације PM10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 38 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач чији …

Резултати мерења загађујућих материја 21.11.2020 Read More »