Novembar

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.11.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 120 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 62 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.11.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.11.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 62 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 18 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.11.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.11.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 300 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 196 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.11.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.10.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 350 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 242 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.10.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 276 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 206 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.10.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 168 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 94 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.10.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.11.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 88 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 62 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.11.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.11.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 240 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 164 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.11.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.11.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 142 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 50 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.11.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.11.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 72 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 38 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.11.2020 Pročitaj više »