Новембар

Резултати мерења загађујућих материја 30.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 94 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 55 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 30.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 29.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 122 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нeздрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 72 Израчунат је на основу измерене концетрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху …

Резултати мерења загађујућих материја 29.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 28.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 244 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Врло нeздрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 132 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 28.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 236 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Врло нeздрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 132 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 27.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 68 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 52 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 26.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 172 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 96 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 25.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 168 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 82 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 24.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 104 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 78 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 23.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 60 Израчунат је на основу измерене концетрације ПМ 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 34 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 22.11.2019 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 21.11.2019

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 130 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 104 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху …

Резултати мерења загађујућих материја 21.11.2019 Read More »