Јануар

Резултати мерења загађујућих материја 31.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 60 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 33 Израчунат је на основу измерене концетрације азотових оксида. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 31.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 30.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 154 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 120 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује …

Резултати мерења загађујућих материја 30.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 29.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 94 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Умерено добар СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 50 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 29.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 28.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 136 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 84 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Умерено добар Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 28.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 27.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 190 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 116 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха …

Резултати мерења загађујућих материја 27.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 26.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 282 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 384 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Опасно Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 26.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 25.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 318 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Опасно СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 212 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 25.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 24.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 400 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Опасно СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 240 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Врло нездрав Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет ваздуха одређује загађивач …

Резултати мерења загађујућих материја 24.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 23.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 150 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 120 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у …

Резултати мерења загађујућих материја 23.01.2020 Read More »

Резултати мерења загађујућих материја 22.01.2020

УЖИЦЕ Индекс квалитета ваздуха износи – 300 Израчунат је на основу измерене концетрације PM 10. Квалитет ваздуха – Врло нездрав СЕВОЈНО Индекс квалитета ваздуха износи – 132 Израчунат је на основу измерене концетрације чађи. Квалитет ваздуха – Нездрав за осетљиву популацију Индекс квалитета ваздуха (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху Квалитет …

Резултати мерења загађујућих материја 22.01.2020 Read More »