Januar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 33 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 154 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 120 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 94 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 50 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 136 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 84 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 190 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 116 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 282 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 384 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Opasno Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 318 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 212 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 400 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 240 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 150 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 120 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.01.2020 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.01.2020

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 300 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 132 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.01.2020 Pročitaj više »