Januar

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 64 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 128 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 104 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 70 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 18.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 44 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 18.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 52 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 16.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 56 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 60 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha -Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 16.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 15.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 96 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 98 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha -Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 15.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 14.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 92 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 86 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha -Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 14.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 13.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 172 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 86 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha -Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 13.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 12.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 298 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 284 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 12.01.2017 Pročitaj više »